skip to Main Content

Kontrola zahnízdění budek

rvní schůzku v květnu jsme se vydali zkontrolovat zahnízdění v budkách. Rozdělili jsme se tentokrát jen do čtyř skupin – první obcházela budky v Pelinách pod velením Leničky, druhá s Alešem kontrolovala budky v Toulovci. Skály jsme zvládli ve dvou partách. Budky byly ve velké většině plné, převážně sýkorkami, vyskytl se ale i brhlík. Na zadních skálách byl viděn krásný mlok. Pak jsme se sešli u Houďasu, kde jsme si zahráli na schovávanou. Cestu zpět pod klubovnu jsme si zpestřili hrou Bomba-kočka-povodeň-hopkins-kukačka. Rozdali jsme si přihlášky na tábor a za nedeštivého počasí jsme se rozešli.