skip to Main Content

Zahajovací schůzka s opékáním

Další pátek už mohli na schůzku přijít i nováčci. A přišlo jich nečekaně mnoho. Také nás ale někteří členové opustili a někteří starší přešli mezi vedoucí (Mářa Čejková, Paty Vanická, Anička Vítková, Bára Spoustová a Martin Viktorin). Tři starší si přáli dále hrát, ale stali se tzv. „divokými kartami“, což znamená, že nebudou zařazeni do družin (Michal Král, Terezka Suchánková a Mery Sáblíková). Zvláštní postavení má také Petr Šimůnek, který zůstává naším členem, ale účastnit se chce přednostně schůzek, kde se pracuje – je náš THP technicko-hospodářský pracovník).Po zahájení schůzky jsme sešli dolů do Pelin k altánku. Tam jsme si vyrobili jmenovky a představili se. Pak jsme hráli různé seznamovací hry (Jméno a míč, Výměna jmenovek, Seřaď se podle velikosti, Hledej číslo, Lov na lidi). Nakonec jsme vyšli zpět ke klubovně, zapálili opékací ohýnek a trochu si taky zazpívali. Kromě doprovodu kytary (Lenka) byla novinkou hra na ukulele, které přinesla Verunka Suchánková a moc hezky na něj zahrála.