skip to Main Content

Hry a odměny za pololetí


Druhý pátek v únoru jsme se nejprve v Pelinách u altánku rozdělili na skupiny tři-čtyřčlenné. Všechny měly za úkol objevit v parku deset stanovišť s kartičkou a přírodovědnou otázkou. Otázky se týkaly běžných rostlin a živočichů, které se tam vyskytují. Nejlépe se s odpověďmi i časem popasovala trojice Honza Zapacha, Ondra Dastych a Fanda Čejka. Pak jsme si zahráli Odnes šátek a dost jsme se u toho některým hráčům nasmáli. Po této hře jsme se přesunuli ke klubovně. Venku u ohniště jsme se nasvačili a rozdělili v pololetním hodnocení ceny pro družiny. Potom jsme přešli do klubovny (bohužel stále s náhubky), rozdělili si ceny pro jednotlivce a ještě jsme si stihli zahrát Živé člověče nezlob se.

Pořadí družin:
1. Únik ropy do moře        
2. Přemnožení kobylek      
3. Boží vůle      
4. Extrémní mráz
5. Velký sesuv půdy, Tropické cyklóny                                     

Pořadí jednotlivců:

1. Maru Zachařová, Niky Kristlová
2. Matěj Jiruf 
3. Štěpa a Ondra Dastychovi, Vojta Bureš
4. Fanda Čejka a Jáchym Slovák 
5. Mája Mrázová
6. Káťa Šimůnková, Vašek a Martin Strakovi, Terezka Šiklová, Kristy Ondráčková                 
7. Kryštof Paďour
8. Honza Zapach
9. Pepa Štangler
10.Marky Dušková