skip to Main Content

Budky

Na tento den byly hlášeny dešťové přeháňky, ale nám naštěstí začalo pršet až v závěru schůzky. Tentokrát jsme byli schopní utvořit pouze čtyři kontrolní skupiny. Zpočátku jsme tedy vynechali Peliny. Na skály vyrazily skupiny pod vedením Jáchyma Slováka, Leničky Chaloupkové a Káti Šimůnkové, do Loutovce šla Lenka Svobodová. Kontrola proběhla úspěšně, i když dost budek bylo úplně prázdných, jinde pouze hnízda, ale v několika naopak už sedící ptáčci, nebo vajíčka a dokonce jsme zaznamenali i mláďata. V jedné budce v Loutovci byla nalezena mrtvá sýkorka modřinka – děvčata ji pohřbila. Nejsnaživějšími lezci byli asi Vojta Bureš a Honza Sláma. Hlavně Vojtovi šlo o to, aby byl co nejvýše. Také v obavě před sršni (žádní se nekonali) nejprve na každou budku ťukal. Loutovecká skupina pak stihla ještě zkontrolovat čtyři budky z okruhu Peliny. Dokončení této kontroly se po schůzce velmi obětavě ujali Káťa Šimůnková a Jáchym Slovák. Moc děkujeme!