skip to Main Content

Akce Malujeme pro Zemi je výstava, kterou pořádáme každý rok ke Dni Země v Orlickém muzeum v Chocni. Vystavují se zde obrázky dětí ze základních škol v Chocni, ale i z místní zvláštní školy. Účastnit se může jakýkoliv žák těchto škol. Téma těchto obrázků jsou přírodní děje, místa v přírodě i ve městě a na vesnici, rostliny, živočichové, horniny, nerosty, vesmír, hvězdy a planety, člověk v přírodě…

Jejich formát je libovolný. Můžou být tedy libovolně velké, ale může se jednat i o práce prostorové a fotografické (ty však nejméně velikosti 10×15 cm). Každá práce musí mít na zadní straně nebo přiložené jmenovce uvedené jméno a příjmení autora, název práce, třídu a školu. Přijímáme nejvýše tři práce od jednoho autora!!! Práce vždy hodnotí porota, která vybírá a oceňuje vybrané práce. Jejich autoři poté při slavnostním zahájení dostávají nejrůznější odměny.