skip to Main Content

Kolotoč

V pátek 6.10. jsme se sešli u klubovny a rozdělili se na šest skupin podle věku a zkušeností. Skupiny pak procházely stanoviště mapa, busola, šifry, uzlování, ohniště a zdatnost. Ti zkušenější soutěžili, ti méně zkušení se učili. Na konci nás zastihl silný déšť a znemožnil nám další pobyt venku. Končili jsme tedy hrami v klubovně. Ze soutěží byly body, které už některým týmům slibně přibývají v tabulce.