skip to Main Content

Rok zřízení: 1948
Rozloha: 3, 31 ha
Statut: Státní přírodní rezervace

Strmé opukové skály nad Tichou Orlicí mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní, porostlé vápnomilnými květnatými bučinami, jedinečná botanická a zoologická lokalita. Opukové stěny vysoké až 100 m, jsou zvětralé do rozličných tvarů. Roste zde například klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), dymnivka dutá (Corydalis cava), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), tařice skalní (Alyssum saxatile), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a jiné druhy. Dále se zde vyskytují vzácné druhy měkkýšů. Název rezervace je odvozen od Pelova mlýna uváděného od roku 1407. Již několik let se náš oddíl zabývá pomoci klokoči v místní přírodní rezervaci Peliny. Ten se zde poměrně hojně vyskytuje díky příznivému klimatu v tzv. přírodním „skleníku“ u skal v oblouku řeky Tichá Orlice. Klokoč v těchto místech utlačují ostatní křoviny, kterým se na tomto výhodném stanovišti samozřejmě také moc líbí, jako je třeba bez nebo líska a jim podobné. Tyto, ale i jiné náletové křoviny, prořezáváme v stráních pelinských skal a tím rozšiřujeme životní prostředí pro klokoč. I když se na brigádu do Pelin scházíme několikrát ročně a probíráme velké množství těchto křovin, sotva stačíme tempu zarůstání. Každý podzim, kdy už nehrozí tolik požáry spalujeme velké hromady dřeva. Dnes, když už máme za sebou několik let práce s pilou a sekyrou v houštinách bezů a lísek, můžeme v klidu konstatovat že náš boj je úspěšný. Když jsme tenkrát začínali, bylo na stráni k nalezení sotva pár keříků klokoče. Dneska když procházíte po pěšince podél Tiché Orlice můžete spatřit hustá křoviska klokoče. Ale i tak je naší práce nadále potřeba. V místech, kde jsme prořezávali třeba před 5-ti lety, se už zase porosty náletových křovisek opět začínají rozrůstat. Náš oddíl byl také pověřen instalací informačních tabulí v okolí Přírodní rezervace Peliny.