skip to Main Content

Do projektu Zachraňte studánky pořádaném Českým Svazem Ochránců Přírody se náš oddíl zapojil na podzim roku 1998. Zapojení do projektu předcházel jeden z našich orientačních závodů, kdy jsme měli hledat podle mapy pramínky vody v okolí Chocně. Tehdy jsme pátrali po studánce na Srubských okrajích, tzv. Stáčírně, Kamenné studánce ( tehdy ještě bezvýznamný pramínek kdesi ve stráni), studánku na břehu Darebnického rybníka a studánce v Dívčím dole. Závod tehdy proběhl úspěšně dnes již není docela jisté, jestli to už vedoucí plánovali, ale pár měsíců na to jsme se již o některé studánky starali a udržovali je.

Z výše vyjmenovaných jsme si do péče zařadili čtyři studánky, z čehož dvě jsme stavěli úplně od základu, další dvě studánky jsme důkladně uklidili a opravili. Péči o studánky jsme si rozdělili podle družin. Tak také přišli studánky ke svým prvním jménům. Později jsme konstatovali že pro nás není tento systém zcela ideální, změnili jsme jej a postupem doby změnily svá jména. Dnes se jmenují: Kamenná, Smrková a studánka na Srubských okrajích. Lidem se mohly studánky představit během pochodu v roce 2003 každoročně konaného naším oddílem ke dni Země. Pochod byl trasován po okolí studánek. Kontroly na trase tvořily Studánkové Víly a Vilníci u každé studánky.

Studánka Na Srubských okrajích
Tato studánka je asi nejstarší dnes fungující studánkou v okolí Chocně. Založil ji Okrašlovací Klub města Chocně během druhé světové války, roku 1941 jak stojí na jejím kamenném obložení. Již tehdy dostala z části dnešní podobu, jen se nad ní asi neklenul tak statný buk, jako je zde dnes. Jako první se jí ujaly dvě družiny našich nejmladších (?-5. třída). Stalo se tak proto, že zde nebylo potřeba větších technických úprav a byla lehce dostupná z Chocně. Studánka se dočkala generálního úklidu a zlepšení přístupu od nedaleké cesty. Další naše péče směřuje již jen k zkrášlení studánky a jejího okolí. Dnes se o studánku po zrušení družinového systému v péči o studánky stará opět převážně mladší část oddílu spolu s tou, které se nechce za nic na světě pracovat.

Smrková Studánka
Tato studánka je jednou z námi založených studánek. Hledání, viz orientační závod, popsán výše, bylo úspěšné a na jaře roku 1999 byly založeny Krtkem a Filipem základy tehdy ještě tzv. Mývalí Studánky ( pro vysvětlení, o studánky se tehdy staraly družiny a studánky byly pojmenované většinou podle nich). Následující sled událostí se týkal kompletní výstavby studánky. Nejprve přišla na řadu hrázka, která se opět ukázala do příštích let jako kámen úrazu. Dále již následovala výstavba stříšky, přístupu k odtokům a úprava okolí studánky. Hlavní podíl na konstrukci všech staveb v okolí studánky má hlavní podíl Konstrukční skupina Jirka & spol (zde to byl Jirka K., Krtek, FilipM. a Aleš). Jednou z největších staveb v okolí studánky kupodivu bylo vysušení okolí odtoku od studánky zároveň i s odkomářením. Hlavní podíl na této tvrdé práci má hlavně naše jemnější část oddílu, děvčata. Po několik schůzek se tyto pilné „kopáčky“ lomozily s těžkými nástroji a občas jsme nevěděli, kdo čemu vládne (jestli pracovník nástroji, nebo nástroj pracovníkovi). Na druhou stranu se podařilo vysušit větší část bažin v okolí studánky a po instalování doslova protitankového odvodňovacího zařízení i cesty. Na této melioraci má hlavní podíl Kuba V. se svým až přehnaně hlubokým výkopem. Do té doby stále bahnitá cesta se po Kubově akci změnila v luxusní přístup. Jako velkou událost během života této studánky lze pokládat i účast během pochodu. Ke dni Země v roce 2003. Návštěvníkům se zde představil nevídaný přírodní úkaz, Vilník (jak lze pojmenovat mužský rod od slova víla?)