skip to Main Content

Turistický pochod ke Dni Země patří mezi pravidelné akce pořádané naší organizací. Sejdeme se ráno na nádvoří choceňského zámku mezi 8. až 10. hodinou. Účastníci si mohou vybrat z několika pěších i cyklistických tras:

Krátká, kočárková pěší trasa (Délka cca 9km)
Vycházková trasa náročnosti „Sousedko, počkejte mi u plotny, zaběhnu si na pochod a hned jsem zpátky“. Vedena je po městě, silnici a lesem. Pro rodiny s nejmenšími dětmi a nepříliš zdatné, kteří si od našeho pochodu slibují jen nenáročnou procházku. Celá trasa je bezpečně sjízdná všemi typy kočárků. Obsahuje několik pro pěší nenáročných lesních stoupání. Navštíví několik „živých“ kontrol, jež jsou tvořeny členy našeho oddílu, cestu doprovází přírodovědně – historický kviz.
Střední pěší trasa (Délka cca 15 km.)
Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi i méně zdatné turisty. Vedena je po městě, silnici a lesem. Sjízdná je i pro kočárky řízené rodiči majícími smysl pro dobrodružství. Navštíví většinu stanovišť – kontrol, situovaných v místech, kde se o domnívaných strašidlech vypráví.
Krátká cyklotrasa (Délka cca 15 km)
Trasa z velké míry kopíruje střední pěší trasu. Určena je pro rodiny s menšími dětmi – cyklisty. Pro cyklisty se jedná o nenáročný rodinný výlet zpestřený o jízdu lesem. Terén je v celé délce sjízdný, zpestřený několika krátkými stoupáními. Lesní úseky vedou většinou po dobrých cestách, jen místy je potřeba kolo vést (například v blátivých úsecích). Navštíví většinu stanovišť – kontrol, kde se shledáte s domnívanými strašidly, jenž ztvární členové našeho oddílu.
Dlouhá pěší trasa = dlouhá cyklotrasa (Délka cca 30 km)
Trasa je vedena po městě, lesem a po silnici. Určena je pro zdatnější cyklisty. Lesní úseky vedou většinou po dobrých cestách, jen místy je potřeba kolo vést. Na případné pestřejší části trasy budete upozorněni naším značením (některé krátké úseky jsou blátivé nebo rozježděné lesní technikou). Protože akce se jmenuje „Pochod“, patří alespoň pár metrů pěší chůze k věci. Trasa navštíví všechny „živé“ kontroly. Jak se stalo již tradicí, putování doplní i přírodovědně – historický kviz.

Minulé ročníky

2019 Putování okolo rybníků
2018 Putování po hradech a tvrzích
2017 Putování okolo sedmi křížů
2016 Putování po studánkách
2015 Putování se Spongilitem
2014 Putování po hradech a tvrzích
2013 Putování za Choceňskými strašidly
2012 Putování po naučné stezce
2011 Putování okolo sedmi křížů (celkem 409 účastníků)
2010 Pochod se Spongilitem
2009 Putování po studánkách
2008 Putování za Choceňskými strašidly
2007 Putování po hradech a tvrzích
2006 Putování okolo sedmi křížů
2005 Putování po naučné stezce
2004 Putování po hradech a tvrzích
2003 Putování za studánkami2018 Putování po hradech a tvrzích