skip to Main Content

Již mnoho let se náš oddíl mladých ochránců přírody věnuje opeřencům v okolí Chocně. Stavíme ptačí budky, převážně pro sýkorky.

V okolí Chocně jsme začali rozvěšovat budky již v roce 1990. Byly to nejisté začátky, ale jak šly roky se naše technika a způsoby stávaly čím dál tím funkčnějšími. Dnes kontrolujeme a udržujeme okolo 50 budek, rozvěšených po okolí Chocně. To je pro velikost našeho oddílu, který čítá něco kolem 25 – 30 stálých členů tak akorát. Vždy několikrát ročně se stane hlavní náplní schůzky kontrola budek.

Jednotlivé družiny již mají přiděleny svoje okruhy budek a tak vše probíhá rychle a efektivně. Zaznamenáváme vždy technický stav budky, na jaře pokud je budka osídlena, počet mláďat nebo vajec a o jaký druh se jedná. Vše je zachyceno v evidenčních listech, o které se stará Aleš. Je tak stálý přehled o správnosti umístění budky (jsou-li v budce po tři roky za sebou vosy, budka je asi špatně umístěna a my jí raději převěsíme).

Doplnění a údržbu budek provádíme vždy na podzim nebo časně z jara. Přibližně jednou za dva roky věnujeme jednu schůzku pro stavbu budek, většinou ve školní dílně ZŠ Choceňského (děkujeme vedení za ochotu). Poté na jaře opravíme nebo nahradíme poničené či jinak poškozené budky.