skip to Main Content

Závěrečná

Poslední schůzka v tomto školním roce proběhla převážně u klubovny. Nejprve jsme se rozdělili do skupiny a uklízeli – v klubovně jsme sklidili stropní výzdobu, okolo klubovny jsme shrabali posekanou trávu a vystříhali větvičky a ostružiny, poklidili v předsíni, upravili ohniště a připravili malý ohýnek, posbírali v okolí odpadky, upravili přístupové schody a na samotné klubovně ometli pavučiny. Pak jsme sešli dolů do Pelin na louku a zahráli si Vymění se a „chodičku“ s kradením šátků. Při tom jsme stále sledovali postup bouřkové fronty. Po hrách jsme u klubovny zapálili ohýnek, opekli si a zazpívali několik písniček s kytarou. Následovalo rozdílení cen za uplynulé pololetí. Pak jsme si popřáli krásné prázdniny a rozešli se.

Pořadí družin: 1.Chobotničky, 2. Olihně a Piraně, 3. Mořský balvani, 4. Krakeni

Pořadí jednotlivců: 1. Juli, 2. Helenka, 3. Ondra, 4. Kuba, 5. Zuzka, 6. Niky, 7. Martin, 8. Anička, 9. Kristy, Vašek, Vojta, Štěpa a 10. Fanda (následovali další až do 18. místa).

Starší – Večerníček

Tento pátek pro nás schůzku připravili starší členové (Pepa, Zuzka, Kristy, Vašek a Bára). Po Chocni rozvěsili 21 pozměněných obrázků slavných postaviček z Večerníčků. My jsme museli uhádnout, ze kterého Večerníčku postavy pocházejí. Na cestu jsme se rozdělili do třech různých týmů v tomto složení: 1. Alenka, Lada, Juli a Hele, 2. Anička, Štěpa, Štěpánka a Bóďa, 3. Martin, Honza, Vojta a Kuba. Nejvíce správných odpovědí zvládl tým Alenky. Druhé dva týmy měly shodný počet správných odpovědí. Soutěžily s námi taky Lenička a Maruška. Po vyhodnocení hry jsme si ještě u klubovny zahráli na Schovávanou.

Na kolech ke Rzováku

Tento pátek jsme se s koly sešli u kluziště a společně vyjeli lesem k vodní ploše u Dobříkova. Helenka cestou píchla kolo, takže se s ní Lenička Chaloupková musela vracet. Helenka s babičkou pak za námi dorazila až k vodě. Lence Svobodové se povedlo cestou hezky zakufrovat, takže jsme se opravdu projeli! U Rzů byl na bývalých mokřadech vyhlášen nedávno nový ptačí park. Měli jsme s sebou dalekohledy a povedlo se nám pozorovat volavky, racky, rybáky, kachny, dravce, lysky a čejky. Jeřábi se bohužel před námi schovali. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Srubech na vyhlášenou zmrzlinu a v lese si pak zahráli na Schovávanou a Sardinky.

S knihovnou

Poslední pátek v květnu jsme se sešli u knihovny, kde bylo připraveno 8 stanovišť na témata japonských anime filmů. Stanoviště si procházeli naši mladší členové spolu s mladšími skauty. Vyplňovali k tomu i hrací kartu a v závěru dostali pěkné odměny.

Mosty

Tento pátek jsme se sešli na parkovišti za radnicí. Čekala nás městská hra Mosty, kterou připravil Zdenda Vítek ve spolupráci se svou sestrou Aničkou. Nejprve to vypadalo, že schůzku budeme muset změnit, protože celé dopoledne pršelo. Nakonec se počasí ale umoudřilo a dokonce nám svítilo sluníčko. Rozdělili jsme se na dva týmy (Olihně a Chobotničky a proti nim Mořský balvani, Krakeni a Piraně) a vysvětlili si pravidla hry. Znamenalo to dostat se na nepřátelské území a ukrást informace v podobě lístečků, které byly uloženy na různých místech v plechovkách. Na nepřátelské území bylo možné se dostat jen přes mosty, které byli velmi dobře střežené. Navíc někteří vedoucí vytvořili záškodnický tým. Po skončení městské hry jsme se opět sešli na parkovišti a řekli si zážitky a nakonec také výsledky. Lépe se dařilo Chobotničkám s Olihněmi, ostatní tři týmy na tom byly poněkud hůře. Následně jsme se přesunuli pod klubovnu, kde jsme si ve zbylém čase zahráli Na třetího, Mrkanou a Bang.

Kolotoč

Tento pátek jsme se sešli pod klubovnou, abychom procvičili některé naše dovednosti. Na pěti stanovištích jsme si vyzkoušeli postavit stan, luštění šifer a pomocná slova k morseovce, balení velkého batohu, azimuty a na posledním stanovišti jsme si povídali o typech ohnišť. Po úspěšném splnění všech úkolů jsme si nakonec všichni společně zahráli Jankepo.

Při balení batohu si nejlépe vedli Alenka, Zuzka, Juli, Niky, Dominik, Vojta, Norbu a Helenka

Studánky

Dne 10. 5. jsme se sešli u kluziště a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna se vydala pod vedením Leničky a Matěje ke Smrkové studánce pročistit koryto potoka a odklidit popadané větve. Druhá to samé pod vedením Máji a Máři Č. provedla u Srubské studánky. Práce oběma skupinám šla od ruky. Poté jsme si u Velké Verandy zahráli na schovku a na kolech dojeli zpátky k lávce Na Lhotách.

Kontrola zahnízdění

První pátek v květnu jsme se rozdělili do pěti skupin a vydali se zkontrolovat zahnízdění v našich budkách. Počasí nám přálo. V některých budkách byla začatá hnízda, v některých vajíčka, jinde seděl ptáček a jinde už byla mláďata. Nejčastěji jsme nacházeli sýkory koňadry, pak modřinky a brhlíky. Postupně jsme se sešli v Pelinách. Někteří si stihli zahrát Slovní fotbal, honičku a Až pojedu na severní pól. Taky jsme si stihli popovídat o proběhlém turistickém pochodu a vzájemně se seznámit s nálezy v budkách.

Pochod – Putování za smírčími kříži

Poslední dubnovou sobotu se nám v pěkném počasí podařilo uskutečnit 30. ročník turistického pochodu Putování za smírčími kříži. Celkem se účastnilo 582 pochodníků, z toho na pěší krátké trase 267 (8 km), pěší střední 209 a cyklo krátké 36 (17 km) a pěší a cyklo dlouhé 31 a 39 (30 km). Na trasách byl opět oblíbený Qiz a občerstvení s možností opékání, umístěné tentokrát mezi dvěma kříži nedaleko Hemží. Na startu (cíli) i všech kontrolách pomáhali s organizací naši dospělí i dětští členové spolu s některými kamarády.

Práce v Mariánkách

Týden před pořádáním turistického pochodu jsme se vypravili do Mariánek upravit trasu. Sraz jsme měli s koly, ale někteří se jaksi dostavili bez nich. Naštěstí je jedno z všudypřítomných aut mohlo dovést. Další vezlo plno nářadí, které jsme potřebovali. A co jsme dělali? Odstranili spadlé dřevo hned na začátku trasy za tunýlkem ke střelnici, proklestili s pomocí kosy a nůžek celou cestičku Mariánkami a Vosím údolím až nahoru na louku k Hemžím, s pomocí motorové pily odstranili padlé stromky ve Vosím údolí, přišroubovali tabuli přírodní rezervace a rozšířili cestičku v oblasti dvou potůčků před vysílačem u Vosího údolí (to bylo asi nejpracnější). Aleš navíc s Jáchymem opravili několik ptačích budek ve Vosím údolí a Loutovci. Dobré bylo, že přišli velcí kluci a pomohl i David, který se jinak už schůzek neúčastní. Děvčata navíc připravila spoustu tyčí a kolíků pro umístění pochodových značek. Po práci jsme si mohli ve skupinách dojít pro zlaťák z pokladu. Byl umístěný u srubu na vysokém kopci nad Hradníkami. Pak jsme si společně zahráli několik her a stihli i upřesnit některé kontroly pochodu.