skip to Main Content

Na kolech ke Rzováku

Tento pátek jsme se s koly sešli u kluziště a společně vyjeli lesem k vodní ploše u Dobříkova. Helenka cestou píchla kolo, takže se s ní Lenička Chaloupková musela vracet. Helenka s babičkou pak za námi dorazila až k vodě. Lence Svobodové se povedlo cestou hezky zakufrovat, takže jsme se opravdu projeli! U Rzů byl na bývalých mokřadech vyhlášen nedávno nový ptačí park. Měli jsme s sebou dalekohledy a povedlo se nám pozorovat volavky, racky, rybáky, kachny, dravce, lysky a čejky. Jeřábi se bohužel před námi schovali. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Srubech na vyhlášenou zmrzlinu a v lese si pak zahráli na Schovávanou a Sardinky.