skip to Main Content

Kolotoč

Tento pátek jsme se sešli pod klubovnou, abychom procvičili některé naše dovednosti. Na pěti stanovištích jsme si vyzkoušeli postavit stan, luštění šifer a pomocná slova k morseovce, balení velkého batohu, azimuty a na posledním stanovišti jsme si povídali o typech ohnišť. Po úspěšném splnění všech úkolů jsme si nakonec všichni společně zahráli Jankepo.

Při balení batohu si nejlépe vedli Alenka, Zuzka, Juli, Niky, Dominik, Vojta, Norbu a Helenka