skip to Main Content

Studánky

Dne 10. 5. jsme se sešli u kluziště a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna se vydala pod vedením Leničky a Matěje ke Smrkové studánce pročistit koryto potoka a odklidit popadané větve. Druhá to samé pod vedením Máji a Máři Č. provedla u Srubské studánky. Práce oběma skupinám šla od ruky. Poté jsme si u Velké Verandy zahráli na schovku a na kolech dojeli zpátky k lávce Na Lhotách.