skip to Main Content

Práce a JanKePo

V půlce listopadu jsme se sešli ráno v sobotu a společně se i s nářadím vydali na druhý břeh řeky Tiché Orlice do přírodní rezervace Peliny, abychom zde opět pracovali na odstraňování náletového porostu. Tři z nás se navíc stali sběrači odpadků a po skálami posbírali dva kyblíky skla, pytel plastů a pytel směsného odpadu. Při práci nám vydatně pomáhal Aleš s motorovou pilou. Jeho největším spolupracovníkem tentokrát byl Petr. Menší z nás se taky snažili najít plody klokoče a vybrat si z nich krásná dřevnatá semínka. Po práci jsme se přesunuli na louky do Pelin, zahráli si Jan-ke-po, Mrkanou a Vraha. Bylo příjemné počasí a práce i celá schůzka se nám povedly.