skip to Main Content

Na kolách do Jelení

Předposlední schůzku v tomto školním roce jsme se sešli opět u kluziště s koly. Nejprve na nástupu proběhla kontrola a úprava helmiček a pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili krásnými lesními cestami na táborovou základnu na Dolním Jelení. Cestou jsme udělali zastávku U Partyzána, kde nám Michal s Jerrym pověděli řešení „vykradeného miliardářova domu“ (jedna z předchozích schůzek) a ohodnotili jednotlivé družiny. Nejméně se řešení přiblížily Diamanty, ostatní družiny na tom byly zhruba stejně. Po příjezdu na Jelení nejprve proběhly testy s možností získat vyšší hodnost. Pak jsme byli na tábořišti přítomni zasedání zastupitelstva městečka Elba (vedoucí sehráli scénku), v které se náš tábor promění už za čtrnáct dní.  Poštovní doručovatelku hrála Lenička, faráře Dorča, hrobaře Zdenda, květinářku Verunka Ch. a majitele bazaru Michal. Všichnili jsme byli pozváni na úvodní večírek paní starostovou v podání Gabči. Vstupenkou na večírek je ovšem heslo, které si každý sám musí zjistit v choceňské knihovně. Pak jsme si v lese stihli zahrát několik her a opět na kolech se dopravili po silnici zpět do Chocně.