skip to Main Content

Kontrola zahnízdění

První pátek v květnu jsme se rozdělili do pěti skupin a vydali se zkontrolovat zahnízdění v našich budkách. Počasí nám přálo. V některých budkách byla začatá hnízda, v některých vajíčka, jinde seděl ptáček a jinde už byla mláďata. Nejčastěji jsme nacházeli sýkory koňadry, pak modřinky a brhlíky. Postupně jsme se sešli v Pelinách. Někteří si stihli zahrát Slovní fotbal, honičku a Až pojedu na severní pól. Taky jsme si stihli popovídat o proběhlém turistickém pochodu a vzájemně se seznámit s nálezy v budkách.