skip to Main Content

Pochod – Putování za smírčími kříži

Poslední dubnovou sobotu se nám v pěkném počasí podařilo uskutečnit 30. ročník turistického pochodu Putování za smírčími kříži. Celkem se účastnilo 582 pochodníků, z toho na pěší krátké trase 267 (8 km), pěší střední 209 a cyklo krátké 36 (17 km) a pěší a cyklo dlouhé 31 a 39 (30 km). Na trasách byl opět oblíbený Qiz a občerstvení s možností opékání, umístěné tentokrát mezi dvěma kříži nedaleko Hemží. Na startu (cíli) i všech kontrolách pomáhali s organizací naši dospělí i dětští členové spolu s některými kamarády.