skip to Main Content

Závěrečná

Poslední schůzka v tomto školním roce proběhla převážně u klubovny. Nejprve jsme se rozdělili do skupiny a uklízeli – v klubovně jsme sklidili stropní výzdobu, okolo klubovny jsme shrabali posekanou trávu a vystříhali větvičky a ostružiny, poklidili v předsíni, upravili ohniště a připravili malý ohýnek, posbírali v okolí odpadky, upravili přístupové schody a na samotné klubovně ometli pavučiny. Pak jsme sešli dolů do Pelin na louku a zahráli si Vymění se a „chodičku“ s kradením šátků. Při tom jsme stále sledovali postup bouřkové fronty. Po hrách jsme u klubovny zapálili ohýnek, opekli si a zazpívali několik písniček s kytarou. Následovalo rozdílení cen za uplynulé pololetí. Pak jsme si popřáli krásné prázdniny a rozešli se.

Pořadí družin: 1.Chobotničky, 2. Olihně a Piraně, 3. Mořský balvani, 4. Krakeni

Pořadí jednotlivců: 1. Juli, 2. Helenka, 3. Ondra, 4. Kuba, 5. Zuzka, 6. Niky, 7. Martin, 8. Anička, 9. Kristy, Vašek, Vojta, Štěpa a 10. Fanda (následovali další až do 18. místa).