skip to Main Content

Lesní hra

Poslední pátek v září jsme se sešli u lávky Na Lhotách. Měli jsme kola a přejeli jsme do lesa k Velké verandě. Tady jsme se rozdělili na družiny a každá si našla svoji obálku s jednoduchými šiframi. Po jejich vyluštění bylo nutné sečíst věk všech členů ve družině. Potom jednotlivé družiny odcházely postupně na trasu, která byla značena předměty, které do lesa nepatří – džbán, sekyra, náramek, svíčka, pravítko … Bylo nutné tyto předměty nejen sledovat, ale ještě si je snažit zapamatovat. Po návratu, kdy pouze jedna družina prošla zcela správnou trasu, bylo třeba vyluštit obrázkovou šifru, která se týkala lesních bytostí – bůžci, strážci lesa – což bylo připomenutí táborové hry na téma Zaklínač. Navíc se ještě každá družina snažila sepsat co nejvíce předmětů, které v lese potkala. Nejlépe si tentokrát vedla družina Tiramisu, na druhém místě skončily družiny  Větrníci a Makronky, třetí Koblížci a čtvrtá byla družina Střechy. Pak jsme si zahráli několik kol hry Četníci a zloději a Na schovávanou. Potom jsme se opět s koly vrátili ke lávce Na Lhotách.