skip to Main Content

Pašeráci a Empatie

Tuto schůzku se u klubovny sešli Četníci (družiny Boží vůle, Extrémní mráz a Tropické cyklóny) a u Svobodů Pašeráci (družiny Velký sesuv půdy, Únik ropy do moře a Přemnožení kobylek). Opět postupovali proti sobě ve vymezené části města. Pašeráci se snažili pronést svěřené obálky, Četníci se snažili je chytit a obálku jim sebrat. Do klubovny dorazili všichni včas. Nejprve se ale šlo svačit ven. Potom jsme si v klubovně pověděli „zážitky z cest“ – nejzajímavější měl asi Jára Kučera, který zastavil některé z Pašeráků. Přesto Pašeráci vyhráli, většinu obálek pronesli. V obálkách se skrývaly části přísloví, takže jsme se je pak pokusili sestavit, což se oběma skupinám povedlo stejně. Potom jsme si ještě zahráli hru Empatie.