skip to Main Content

Kutilský kolotoč

Na začátku října jsme se sešli u klubovny a rozdělili jsme se na pět skupin podle věku. Měli jsme připravený Kutilský kolotoč. Na prvním stanovišti jsme vyráběli z kaštanů a žaludů pod vedením Leničky Chaloupkové. V klubovně jsme se snažili vytvořit herbář s Maruškou Čejkovou a Verunkou Suchánkovou, která také celý Kolotoč organizovala. Jáchym Slovák s pomocníkem Patrikem Horáčkem nám nachystali opravu kola. U Káti Šimůnkové a Aničky Vítkové jsme se pokoušeli ošetřit různá zranění a Verunku Chaloupkovou jsme měli přesvědčit, že jsme správní Spongiliťáci – tedy že máme potřebnou výbavu na schůzky a umíme zacházet s mapou a buzolou. Činnosti byly náročné, takže jsme ke konci ani všichni nestihli projít všechna stanoviště nebo si něco zahrát. Ale pobavili jsme se určitě dobře.