skip to Main Content

Městská hra

Dnes jsme se sešli na netradičním místě – u kina, protože most k Pelinám je v rekonstrukci a dopravní situace tam je obtížná. Trochu nás strašily bouřky, ale nakonec schůzka dopadla dobře. Rozdělili jsme se na družiny a dostali úkoly, které jsme měli vyplnit během pohybu ve městě. Zároveň jsme se měli mít na pozoru před vedoucími. Ti měli na sobě zavěšená čísla, pohybovali se po městě také. Snažili se nás zpozorovat, ale také se snažili, abychom my neviděli je a nepřečetli jejich číslo. Po návratu ke kinu jsme si řekli správné odpovědi na otázky a vzájemná pozorování. Také jsme se pobavili zážitky ze hry. Potom jsme si společně zahráli Cukr, káva a Beng. 

Pořadí družiny: 1. Makronky, 2. Tiramisu, 3. Střechy a Koblížci, 4. Větrníci