skip to Main Content

Studánka a hry

V pátek 2.6. jsme se sešli u zimního stadiónu a rozdělili se do dvou skupin. Jedna pod vedením Jáchyma a Leničky se vydala ke Smrkové studánce opravit rozpadlou lávku ke studánce a druhá pod dohledem Káti Š., Verunky S. a Marušky Č. si v lese hrála. Nejprve si udělali náhodné skupinky a postavili se do řady, tak aby mezi nimi byla mezera pár metrů. První se podíval na obrázek, běžel k druhému a řekl mu, co nakreslit, tak si postupně předávali instrukce a na konci řady vznikl finální obrázek. Některé byly velmi povedené. Další hrou byla oblíbená schovávaná a pantomimická tichá pošta. Když dorazila pracovní skupina Martin, Vašek, Alenka, Anička, Maruška, Ondra, která provedla rozmontování a úklid původní lávky ke studánce a nařezání dřeva na novou, začala běhací hrátka s hledáním písmen a zapisování do tajenky. Hledání a zapamatování trošku ztěžovaly Verunka S., Maruška Č. a Lenička. Pokud byl někdo chycen, šel se ohlásit Kátě a pak se opět zapojil do hry. Po dokončení nové lávky se  zapojili i Jáchym s Matějem.  Všichni dokázali vyluštit tajenku, která jim prozradila, na co se mohou těšit příští týden.

   Pořadí družin: 1. Tiramisu, 2. Koblížci a Větrníci, 3. Střechy (z Makronek tentokrát nebyl nikdo).