skip to Main Content

Přírodovědná

Na začátku této schůzky jsme nejprve znovu řešili naše družiny, protože dva z původně přijatých nováčků nás mezitím opustili. Řešení se povedlo díky Nele, která přešla z družiny Piraní do družiny Mořských balvanů. Tím nastala nevídaná situace – máme pět družiny po shodném počtu 6 členů.

Pak jsme se přesunuli k altánu, kde už byla připravená hra na luštění šifer a poznávání živočichů a rostlin – Lovy beze zbraní. Hráli i vedoucí a vyhráli. Při druhé hrátce jsme se proměnili ve slepé krtky a snažili jsme se po hmatu ulovit kořist a umístit ji do krtčí zásobárny (malá krabička do kyblíku). Některým to působilo docela potíže. Další proměna byla v netopýry, kteří se orientují podle zvuku. Měli jsme se zavázanými očima najít svého vedoucího, který vytrvale pískal na píšťalku morseovou značku pro první písmenko názvu našeho týmu. Členům tří družin se povedlo dorazit ke správnému signalistovi. Pak jsme si zahráli ještě na Rybičky a rybáře a taky Ulov šátek – to už s námi zase vedoucí hráli. A bodové hodnocení pro družiny: 1. Chobotničky, 2. Olihně, 3. Mořští balvani, 4. Krakeni a 5. Piraně.