skip to Main Content

Schůzka starších – Marie Terezie

Předposlední schůzku tohoto školního roku měli na starosti naši starší členové – Maru Zachařová, Jáchym Slovák, Mája Mrázová, Kryštof Paďour a Bára Čejková. Nejprve nás rozdělili pod klubovnou do týmů (hráli i vedoucí) a dali nám první šifru, ze které jsme se dozvěděli, že máme pomoci císařovně Marii Terezii v jejím nelehkém úkolu boje s Pruskem. Pak jsme podle historické mapy Chocně vyrazili navštívit celkem čtyři stanoviště. U Báry za zámkem jsme soupeřili v přenášení vody, u Kryštofa na náměstí jsme podstoupili kvíz znalostí císařovniny vlády, u Jáchyma (stanoviště kostel) jsme se snažili vyznat v architektuře a umění té doby a u Marušky v Pelinách jsme se proměnili ve vojáka císařovnina vojska a v plné polní (batoh, přilba, puška a starší kolečko s dělovou koulí = míč) jsme měli uběhnout danou trasu. Porovnáním výsledků pak vzniklo toto pořadí: 1. vedoucí, 2. Cyklóny, 3. Únik ropy, 4. Sesuv půdy, 5. Mráz a Vůle, 6. Kobylky

Pak  jsme si ještě společně zahráli PET lahev (prima hra, kdy je potřeba oběhnout rychle kolečko hráčů, probojovat se do jeho středu a tam se dotknout lahve) a rozešli se domů.