skip to Main Content

Jarní výprava: SPONGSMEN

Na konci března (29.-31.3.) jsme se nechali autobusem s veškerou bagáží odvézt do Celného na naši známou turistickou ubytovnu. Po vybalení věcí jsme se dozvěděli o existenci tajné služby Spongsmen, jejímiž členy se mohou stát jen ti nejschopnější z nás. Hned následovala první hra – luštění zprávy psané podivným písmem. Který tým vyluštil, byl hned odměněn nejen body, ale i oblíbeným škrábáním brambor na večeři. Pak jsme se přesunuli do lesa a snažili se uplatnit své pozorovací i krycí schopnosti při hře s číselnými kódy umístěnými za čelenkami na našich hlavách. Následovala míčová hra na pozemku blízko ubytovny a pak ještě postřehový závod s poněkud zvláštními portréty našich vedoucích. Po večeři jsme podstoupili cestu do temného sklepení ubytovny a z podezřelých nádob s ještě podezřelejším obsahem jsme si lovili věci, o kterých jsme zatím netušili, k čemu nám budou. Druhý den ráno budíček a rozcvička se sháněním razítek na soutěžní kartu, kterou si každý musel opatrovat jako oko v hlavě. Potom jsme se nasnídali a dostali instrukce, pomůcky a mapy na celodenní putování, při kterém jsme měli obejít co největší množství na mapě vyznačených bodů a tam splnit opět různé úkoly. Bylo krásné počasí a vše šlo dobře, až na občasné kufrování některých týmů. Po návratu na základnu a po večeři jsme si při „tiskové konferenci“ sdělovali zážitky (například o měnění předmětů), jednotlivé úkoly byly ohodnoceny a taky jsme přednášeli (někteří i předváděli) básně, které jsme se během cesty měli naučit. Později došlo i na oblíbené hry (Ptáčku, pípni). Poslední den začal opět budíčkem a rozcvičkou se sháněním razítek. Po snídani nám Lukáš vysvětlil pravidla velké hry Lektvary. Při ní jsme se snažili vytvořit stejný lektvar, jaký jsme mohli okouknout v „obchodě“, pokusit se ho prodat za co nejvyšší cenu a při tom nepadnout do rukou zákeřným celníkům, kteří mařili naše snažení. Peníze na suroviny k výrobě lektvarů jsme mohli získat i splněním některých úkolů (za méně peněz lehčí, za více těžší, někdy je musel plnit i celý tým najednou). Po této náročné hře jsme se společně naobědvali a pak jsme si museli sbalit na čas. Největší záludnost přišla na závěr – celý tým musel se svou bagáží projít překážkovou dráhou. A pak už byly spočítány body, přišel slavnostní nástup s rozdáním diplomů a cen. Nejlepší družina (tentokrát to byli Haďy) se stala Spongsmeny – k diplomu a ceně dostali její členové i odznak tajné služby.
Pořadí družin: 1. Haďy, 2. Sekery, 3. Ego, 4. Chá, Xllizun, 5. Qac