skip to Main Content

Slepé město

Na Den dětí jsme se sešli s koly u staré školy. I přes zlověstně zataženou oblohu jsme vyjeli na louky u Nořína, abychom si zahráli Slepé město. Rozdělili jsme se na družiny, zavázali si vzájemně oči, určili strážné anděly a hru rozehráli. Prvním dvěma družinám (Ego a Haďy) se podařilo dorazit po chvíli bloudění k metě, třetí družina (Xllizun) se dostala velmi blízko, když přišla bouřka se silným deštěm. Schovali jsme se i s koly a batohy v lese. Někteří ale neměli pláštěnky a poslední dvě družiny (Qac a Chá) promokly, ještě než se stihly v lese ukrýt. Když déšť trochu zmírnil, nasedli jsme na kola, dojeli do města a schůzku jsme ukončili.