skip to Main Content

Na kolách za hraním

Druhý pátek v červnu opět hrozily bouřky, ale tentokrát jsme program zvládli beze zbytku. Sešli jsme se s koly opět u kostela a rozdělení na dvě skupiny jsme jeli kolem Prokopa a Velké verandy po Formance (má nový povrch) k Partyzánu. tady jsme se fotili u dřevěných soch k pověsti o Čertově dubu a zahráli si hru Vlci a ovce. Družina Sekery byla jen ve dvojici, ale přesto vyhrála – Petr běhal jako o život a Vojta M. zdatně pomáhal. Po hře jsme nasedli na kola a přes Darebnice se vrátili zpět do Chocně. Pořadí družin ve hře Vlci a ovce: 1. Sekery, 2. Ego, 3. Xllizun, 4. Chá, 5. Qac a 6. Haďy.