skip to Main Content

Ptačí festival s poštolkou

První sobotu v říjnu jsme si zajeli opět na Podzimní ptačí festival. Bylo nás celkem 28. Jeli s námi i někteří rodiče (paní Horáčková a Zachařová a pan Slovák). Na hrázi rybníka Hvězda jsme se sešli s ornitology ze Svitav a dalšími zájemci. Postupovali jsme kolem Hvězdy, vypuštěného rybníčka Hvězdička k Novému rybníku. Cestou jsme pozorovali volavky, labutě, drozdy kvíčaly, kachny, poláky, čírky, roháče, moudivláčky (zobali semínka z doutníků), bekasiny, konipasy. Proletěl i orel mořský. U Nového rybníka nás čekalo kroužkování a vypouštění ptáčků (sýkory modřinka a koňadra, kos, červenka, brhlík a poštolka). Taky jsme se mohli účastnit soutěže a získat pěknou cenu. Bylo slunečno, ale zrána větrno a chladno. Při návratu k vlaku jsme si stihli zahrát i Kolíček-pikolíček a Ano-ne-jo.