skip to Main Content

Brigáda v Mariánkách

Sobotní státní svátek 17. listopadu jsme oslavili prací. Na kolách jsme se od klubovny přesunuli do Mariánek a pokračovali v odstraňování náletového porostu v PR Hemže – Mytkov. Starší se snažili pod vedením Aleše a Zdendy, mladší s Lenkou nejprve pročistili cestu pod skalami, připravili postřehovou hrátku (předměty, které do přírody nepatří) a pak se připojili ke starším. Byl s námi tentokrát i tatínek Ondry, pan Dastych. Po ukončení práce jsme se na zpáteční cestě ke kolům snažili nejen zahlédnout nastražené předměty, ale taky si je zapamatovat a posléze zapsat na lísteček. Z mladších zvládli všech deset věcí Nela, Andulka, Šarlota, Vašík a Šíma, ze starších Mája a Bára Č. Pak jsme šťastně přejeli zpět do Pelin, kde jsme si ještě zahráli Seber šátek. Užili jsme si při tom dost legrace.