skip to Main Content

Hra v lese

Rozhodli jsme se věnovat některé schůzky hrám na téma určitých dovedností. Tak vznikla Lesní hra, kterou skvěle připravila Lenička s Verunkou v lese mezi Chlumem, Dvořiskem a Podrážkem. Na začátku jsme se rozdělili na starší a mladší a v těchto dvou skupinách ještě na dvojice, trojice nebo čtveřice. Na předem dohodnutém místě v lese skupinky dostaly busolu a mapu s označenými místy. Mladší měli doprovod vedoucího, starší museli postupovat sami. Označená místa poskytovala nápovědy (šifry nebo slabiky), jak se dostat do cíle. Cílem byla kynologická klubovna, kterou známe z pravidelné lednové noční hry. Pokud skupina neobjevila dostatek nápověd nebo si s nimi nevěděla rady, měla přijít do stanovené doby alespoň ke srubu Bílá kost, který je na kraji lesa na Chlumu. Kupodivu se nikdo neztratil a všichni jsme se nakonec šťastně sešli na psím cvičišti. Tady jsme si hru zhodnotili. V mladších měli úspěch Ondrové, Nela a Ája. Ze starších si dobře vedla Káťa. Stihli jsme si ještě zahrát dvě kratší hry a pak už jsme spěchali na místo ukončení schůzky do lipové aleje.