skip to Main Content

Studánka a hry

Poslední pátek v květnu jsme se sešli u kluziště s koly. Jeli jsme do lesa na Smrkovou studánku, které jsme vyčistili přítok i odtok. Bylo nás hodně a práce nám šla rychle. Pak jsme si v horním lese zahráli dvě hry na body. První řídil Zdenda a šlo v ní o získání co  největšího počtu nábojnic a jejich roztřídění podle druhu. Různé druhy měly různé bodové ohodnocení. Získání nábojnice mohl překazit protihráč z jiné družiny, který už dosáhl vyšší hodnost. Jednotlivé družiny si vedly takto: 1. Diamanty, 2. Kaštani, 3. Kámen, 4. Bukvičky, 5. Kopřivy a 6. Písáci. Ve druhé hře jsme zjišťovali, kdo je pachatelem. Číslicemi byla označená místa v lese (strom, kterému opadávala kůra, vosí hnízdo, mraveniště, okrojky jablka …) a možní pachatelé byli např. kůrovec, brhlík, člověk, vítr, mravenci, vosy a podobně. Tady byla nejúspěšnější Terka S. a Kryštof P. a jejich družina Kaštani. Na druhém místě skončily družiny Písáci, Kámen, Bukvičky a Diamanty, třetí byly tentokrát Kopřivy.