skip to Main Content

Nultá se šátkovanou a promítáním

V pátek na začátku září jsme se sešli u klubovny, abychom zametli schody a do některých dosypali hlínu, pohrabali posekanou trávu kolem klubovny a ostříhali rozrostlé akáty, posbírali odpadky a také poklidili uvnitř v klubovně, kde bylo potřeba nachystat promítání obrázků z tábora. Po práci jsme se vydali na pelinskou louku a společně si trochu pohráli. Pak už přišli někteří rodiče, babičky nebo starší členové a spolu s nimi jsme se usadili v klubovně, kde nám Verunka promítla dění na letošním táboře. Komentovala tentokrát Káťa. Pak jsme ještě dostali CD s fotkami a rozešli se.