skip to Main Content

ÚKOL Č.8

ŘEŠENÍ:

a) Z morseovky se vyluštila čísla, která odkazovala na písmena v abecedě (včetně CH). Otázka ze šifry zněla: „Kdo má svátek osmého června?“ a odpověď měla být MEDARD

b) Šifra ve stylu šachovnice, polohu jednoho písmenka určovaly souřadnice, zde písmenné, otázka zněla: „Jaký byl tvůj první tábor?“ Odpověď byla čistě individuální, nejzajímavější však Leničky (Mytkov, 1991) a Míši Tošovské (Hnátnice, 1998).

c) Cesta vedla od klubovny, Pelinami, dále pak k Hrádníkám, do Zářecké Lhoty a pak přes rybníček zpět do Pelin.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ KAČCE ŠIMŮNKOVÉ, KTERÁ PRO VÁS VŠECHNY ÚKOLY SUPROVĚ NACHYSTALA (krádeže plechovek nikdo neovlivní)