skip to Main Content

Foto Dívčí doly

Společnou „schůzku“ v pátek 14.května pro nás připravila Lenička Chaloupková. Start byl u tunýlku před Dívčími doly. Cesta byla značena fáborky a na jsme měli objevit místa, která jsme dostali vyfocená spolu s připojenou tabulkou. Tam bylo potřeba si značit písmena u fotek podle pořadí, v jakém místa objevíme. Pokud jsme se pozorně dívali a správně zapisovali, vyšlo po dosazení správných písmen spojení Ledoví muži. Jenže Lenička z nás pak ještě mámila, co to znamená, a to bylo pro mnohé horší, než samotná trasa. Tentokrát nám zpočátku pršelo, ale pak se počasí umoudřilo, prokouklo i sluníčko a bylo příjemně. Na „schůzku“ přišli – Honza Zapacha, Matěj Jiruf, Ondra a Štěpa Dastychovi s rodiči, Jáchym Slovák, Maru Zachařová s tatínkem a psem Mufem, Kryštof, Kiki a Dominik Kuboví, Pepa Štangler, Maru, Baru a František Čejkovi s mamkou, Vojta Bureš s rodiči a Niky Kristlová s rodiči a sourozenci.