skip to Main Content

Ukliďme Choceň 2022

Tuto schůzku jsme věnovali akci Ukliďme Choceň. Pracovali jsme celkem na pěti místech – cyklostezka směr Brandýs, okolí ulice Nádražní, okolí náhona, nová čtvrť na Vostelčicích, okolí Tiché Orlice u lávky Na Lhotách. Na dalších místech pomohli skauti, vodáci a členové baseballu a s odvozem pracovníci technických služeb. Nejvíce odpadků měla asi skupina v ulici Nádražní. Na pomoc nám přišli i někteří rodiče (Strakovi, Čejkovi, Vacovi) a bývalí členové (Dori Sopoušková a Luky Chytil). Po skončení akce jsme se sešli v Pelinách, pověděli si o průběhu a zahráli si několik her.