skip to Main Content

Turnaj her

Tento pátek jsme se sešli u klubovny. Nejprve jsme si šli zahrát dolů do Pelin honičku Čarodějníci, pak na Rybáře a Škatulata, hejbejte se. Po tomto „vyvětrání“ jsme se v klubovně nasvačili a vysvětlili si pravidla Turnaje stolních her. No a pak už jsme hráli Kvarteto, Kostky, Domino, Prší, Pohádku, Pexeso, Skluzavky, Kočku, Člobrdo, Bobří bandu, Piškvorky, Doble a někteří ještě Kámen, nůžky, papír. Po odehrání her jsme se odměnili sladkostmi a spokojeně se rozešli.