skip to Main Content

Zahájení výstavy

V tomto roce slaví Spongilit 33 let od svého vzniku. Povedlo se nám v Orlickém muzeu v Chocni vytvořit výstavu z různých věcí, které se za tu dobu zachovaly – diplomy, výsledkovky, různé výrobky z táborů a výprav, kroniky, fotky a další doklady naší činnosti. Na zahájení výstavy v sobotu 4.3.2023 jsme se snažili pozvat naše současné i bývalé členy. Sešlo se nás kolem 60, což je určitě skvělé. Užili jsme si setkání i báječné občerstvení, promítání videí z některých táborů a zazpívali jsme si při kytaře. Bylo to všechno moc prima. Děkujeme všem, kdo se na přípravě této akce jakýmkoliv způsobem podíleli – namátkou jen několik jmen: rodina Chaloupkova, Svobodova, Strakova a Kužílkova, Iva Košťálová, Aleš Večeřílek, Míša Tošovská a další a další. Díky!!!