skip to Main Content

Rozvěšení tabulí a hry

Tento pátek jsme se za krásného počasí sešli pod klubovnou. Nejprve jsme rozluštili šifru, kterou vysílala Káťa Šimůnková. Podle zadání  jsme pak rozvěsili tabule s plakáty k pochodu, každá družina zhruba tři po celé Chocni. Práce nám šla od ruky. Poté jsme si ještě všichni zahráli Ufobal a hru na Seber šátek.