skip to Main Content

Šipkovaná

Na konci února jsme se sešli v klubovně. Družiny dostaly luštění čtyřsměrek a skrývaček. Teprve po vyluštění alespoň jednoho úkolu mohly vyrazit na trasu, kterou připravili Zdenda, David a Gabča. Po návratu do klubovny pak pokračovalo luštění. (Zdenda a Dan si mezitím snažili ublížit, Kátě se to při přípravě třísek na zátop povedlo sekyrkou doopravdy.) Opět jsme se nějak nesešli v čase – poslední družina stihla jen dorazit a předat své splněné úkoly a už byl konec schůzky.
Pořadí družin – 1. Sekery, 2. Chá, 3. Qac, 4. Xllizun, 5. Ego, 6. Haďy
Zajímavost – odpověď některých družiny na otázku Kterému poslednímu šlechtickému rodu patřil choceňský zámek – Kingský (angličtina nás pěkně válcuje).