skip to Main Content

Schůzka starších

Předposlední pátek v květnu jsme se sešli netradičně na hřišti u pily. Schůzku měli hezky připravenou starší členové družin, i když nejvíce na ní pracovala asi Verunka s Dorčou. Odvedli nás na náměstíčko se sochou Karla Havlíčka Borovského a pod jeho laskavým dohledem nám vysvětlili spletitá pravidla (kombinace Tanky -Banky …) hry, která se hrála na území celé okolní čtvrtě. Hra nám trvala přes hodinu. Potom jsme se sešli opět u pomníku a následovala úkolová část (zazpívat hymnu z některého tábora, jmenovat názvy družin z loňského roku apod.). Teprve potom jsme znali celkový bodový zisk a pořadí družin: 1. Qac, 2. Sekery, 3. Chá, 4. Xllizun, 5. Ego a 6. Haďy.