skip to Main Content

Schůzka v lese

V pátek 11. května jsme se sešli s koly u kluziště a společně odjeli do lesa nad písník u Dívčích dolů. Původně jsme tady chtěli sehrát hru Mafie, ale protože chybělo hodně členů a některé týmy byly velmi oslabené, zahráli jsme si společně několik her jiných. Taky jsme soutěžili v hodu šiškou na cíl. Bylo hezké počasí a schůzku jsme si užili.