skip to Main Content

Kouzla u Smetanovky

Na svatého Ondřeje jsme se sešli u nové školy a rozhodli se trochu si zakouzlit. Byla pěkná zima, což je vidět už při vysvětlování samotné hry. Rozdělili jsme se na dvě soupeřící skupiny. První tvořily Kopřivy, Diamanty a Bukvičky. Druhou Písáci, Kaštani a Kámen. Každá skupina dostala přidělené vlastní území, na které měla svou základnu, úkoly pro zjišťování měla ale na území skupiny druhé. Vzájemně se při setkání mohli jednotlivci nebo i dvojice očarovat pomocí kouzelnické hůlky (hadrový míček) a vyřčeného kouzla. Obranou byla poklička, která jediná mohla míček odrazit. Každý musel mít hodiny (u některého očarování bylo potřeba sledovat čas) a baterku (brzy padla tma).
Po uplynutí stanoveného času se skupiny sešly nejprve na své základně a odtud dorazily zpět ke škole. Po předání zjištěných údajů jsme si ještě stihli zahrát na honičku, dohodnout Mikuláše a zmrzlí jsme se rozešli domů.