skip to Main Content

Budky po dvou letech

Po jarních prázdninách jsme se sešli u klubovny a rozdělili se na pět skupin. Každá měla za úkol zkontrolovat a případně opravit část našich ptačích budek. První pod vedením Lenky Svobodové se věnovala budkám v Pelinách. V této skupině byly menší děti spolu s Kristy Ondráčkovou a Matějem Jirufem, který odnosil většinu trasy žebřík. Druhá skupina s Leničkou Chaloupkovou prošla budky v Loutovci. Tady se nepodařilo práci dokončit, takže ji doděláme další schůzku. Skály 1 měla na starosti Verunka Chaloupková s Aničkou Vítkovou, skály 2 Paty Vanická a Maru Čejková a skály 3 Zdenda Vítek, který měl kolem sebe Pepu Štanglera, Patrika Horáčka, Honzu Zapacha a Kryštofa Kubového. Tato skupina se přesouvala na kolách, aby neztrácela přesunem pěšky čas potřebný na kontroly. Po projití tras se jednotlivé skupiny sešly v Pelinách a někteří si i stihli zahrát několik her (Ostříž, Schovávaná, Jan-ke-po).