skip to Main Content

Přírodovědná schůzka 2021

V Pelinách se dobře hrají různé hry. Tentokrát jsme se zaměřili na téma podzimní přírody. Nejprve jsme si byli prohlédnout část kmene lípy, která nevydržela poslední velký vítr. V kmeni byla dutina s otvorem pro strakapouda, který tam několik let hnízdil. Pak jsme se rozdělili na družiny. Ty měly za úkol vyluštit deset názvů dřevin a přinést jejich plody (pámelník, habr, javor, lípa, olše, buk, dub, smrk, modřín, jírovec). Jednotlivé plody jsme pak umístili na čtvercovou síť, prohlédli si je, zakryli a na vedlejší síti se pokusili vytvořit totéž schéma. Všechny družiny byly po menší nápovědě úspěšné. Potom jsme si společně zahráli hru Evoluce. Bylo při tom plno rámusu a smíchu. Na další hru jsme se rozdělili na dvě části. Ta první představovala les stojící v kruhu a někteří měli v ruce listnatou nebo jehličnatou větev. Druhá část představovala kůrovce, který se chce dostat do lesa. Kůrovci měli zavázané oči a řídili se hmatem – když objevili jehličnatou větev (byla v kruhu jen jedna), poklepali dotyčnému na rameno a on je pustil dovnitř do kruhu. Po sehrání jednoho kola se skupiny vyměnily. Při další hře Myšičkárna jsme využili své kreslící schopnosti. Družina dostala velkou čtvrtku, fixy a hrací kostku. Postupně jsme házeli kostkou, každé číslo znamenalo část těla myši, kterou jsme postupně zakreslovali. Po uplynutí hrací doby se však družině započítaly jen myši, které měly všechny požadované části. Některé myši byly opravdu velmi originální. Nakonec jsme si zahráli na Rybáře, abychom úplně neztuhli. Začalo být totiž dost chladno.