skip to Main Content

Podzimní pašeráci

V pátek 5.listopadu jsme se hned na začátku sešli na dvou místech. Chtěli jsme totiž sehrát Pašeráky a tak družiny Boží vůle, Extrémní mráz a Tropické cyklóny startovaly od Svobodů, představovaly pašeráky a každý ze členů pronášel přes město dvě až tři obálky. Družiny Velký sesuv půdy, Únik ropy do moře a Přemnožení kobylek měly start u klubovny, představovaly četníky a měly za úkol pašeráky zadržet a obrat o obálky. Poprvé za dobu, co tuto hru hrajeme, se stalo, že četníci nechytili ani jednoho z pašeráků. Ti tak pronesli obálky všechny a hru vyhráli. Ani následné luštění pronesených informací (názvy míst v Chocni a okolí) nic na tomto vítězství nezměnilo. V klubovně jsme si pak společně zahráli pexeso složené ze jmen a příjmení našich členů.