skip to Main Content

Schůzka s přírodovědným motivem

Druhý pátek v listopadu jsme se sešli v Pelinách k hrám na přírodovědné motivy. Nejprve jsme se rozdělili do družin, pro malý počet členů jsme museli spojit Tropické cyklóny a Extrémní mráz. Družiny pak procházely okruh, na kterém bylo připraveno 9 otázek a tři stanoviště – slalom s tenisovým míčkem (chrobák valící si kuličku), řezání dřeva pilkou (tesařík) a lezení na strom pro oříšek (veverka). Poslední ze jmenovaných stanovišť Maruška Čejková ještě obohatila o poznávání listů. Na okruhu se nejlépe dařilo Přemnoženým kobylkám, druzí byli Boží vůle, Extrémní mráz a Tropické cyklóny, na třetím místě pak Velký sesuv půdy a Únik ropy do moře. Potom jsme si zahráli krátkou honičku a pak na Sardinky, protože už se setmělo. Na závěr se Lenička Chaloupková, Maru Čejková, Káťa Šimůnková, Honza Zapach a Kryštof Paďour stali strážci kbelíků, do kterých se ve tmě ostatní snažili umístit své životy (hra Lavory). Tady se nejlépe dařilo Honzovi Slámovi a oběma bratrům Strakovým, Vaškovi a Martinovi.