skip to Main Content

Pračí festival pro zájemce

Hned v sobotu jsme se zájemci vyjeli na tradiční Podzimní ptačí festival k rybníkům Hvězda a Nový. Cestou jsme hráli Na traktor, to nejvíce zaujalo Honzu Zapacha a hru vyhrál. Pozorovali jsme společně s jinými zájemci a ornitology ze Svitav spoustu ptačích druhů (krkavec, poštolka, krahujec, pěnkava, holub, linduška, volavka, kachna, potápka roháč, lyska, rehek, zvonek) a viděli jsme i kroužkování odchycených (sýkora, červenka, budníček a káně). Někteří z nás si mohli kroužkovaného ptáčka pak vypustit. Byla připravena i soutěž a všichni získali nějakou odměnu. Letošní pozorování a odchyt trochu kazil velký vítr, ale přesto jsme si akci užili.Účastnili se i dva rodiče – maminka Kratochvílová a tatínek Dastych. Kromě Honzy také Vašek a Martin Strakovi, Nela a Lada Kratochvílovy, Ondra a Štěpa Dastychovi a Matěj Jiruf.