skip to Main Content

Práce v Pelinách za Covid-19

Z důvodu coronaviru jsme byli nuceni provést práci v Pelinách po částech. Nejprve Aleš se Zdendou prořezali náletový porost a spadlé stromy, další víkend jsme se do práce pustili i my ostatní. Jedna skupina s Verčou Ch pracovala v pátek 19. listopadu, druhá pak s Lenkami v sobotu 20.. Práce jsme za pomocí i některých rodičů udělali mnoho, v sobotu došlo i na pilky a sekyrky. Všem zúčastněným patří velký dík. Tři body do tabulky získávají: Jáchym, Vojta K., oba Strakovi, Mája, Maru Z., Bára a Fanda Č., Vojta B., Ondra a Štěpa D.